Moulin Blues
3 en 4 mei 2024
Ospel

Moulin Blues Ospel 2024

Moulin Blues Ospel

Al meer dan 35 jaar is Moulin Blues Ospel het toon­aangevende blues- & roots­fes­ti­val van Ned­er­land dat wereld­wi­jd aanzien geni­et. Op het Moulin Blues Festi­val word je in een uiter­mate gezel­lige sfeer, ver­rast door muziek van inter­na­tionale blues- & roots top­pers van van­daag en mor­gen. Diverse grote namen ston­den in het Lim­burgse Ospel al op de planken: B.B. King, Bud­dy Guy, Mavis Sta­ples, Joe Bona­mas­sa, Jim­mie Vaugh­an, Tedeschi Trucks Band om er een aan­tal te noe­men. Het fes­ti­val is klein­schalig van opzet maar groot van naam. No-non­sense en authen­tiek, een heel pret­tig en relaxed muziekfestival!

Moulin Blues 2024 – Line-up

We zijn verheugd om je de eerste namen voor Moulin Blues 2024 te presenteren! Het affiche wordt steeds een beetje completer, zie onderstaande bevestigde namen. Houd de website en onze socials goed in de gaten, want er komt nog veel meer moois aan!

Line-up Moulin Blues 2024 tot dusver (update 21 februari 2024):
The Cold Stares, The Juke Joints, The Cinelli Brothers, Robert Finley, The War and Treaty, Danielle Nicole, Monster Mike Welch, Bywater Call, DK Harrell, McKinley James, Sugarmill Slim, La Perra Blanco, Jesse Red­wing, Sister Suzie and The Right Band, Tomi Leino Trio, The Com­mon­ers, Amy Helm, The Wicked Lo-Down

Voorverkoop

De online voorverkoop voor Moulin Blues 2024 gaat op woensdag 17 januari 2024 om 12.00 uur van start. Meer informatie over de ticketverkoop en ticketprijzen vind je op deze pagina.

Moulin Blues Programma 2024

THE WICKED LO-DOWN
Zaterdag 4 mei

Bij de naam The Wicked Lo-Down gaat miss­chien niet direct een bel­let­je rinke­len. Dat veran­dert wellicht als we vertellen dat de kern van deze band wordt gevor­md door nie­mand min­der dan gitarist Paul Size (The Red Dev­ils) en mond­har­mon­i­ca-vet­er­aan Nick David. Voeg daar bassist Brad Hallen, gitarist Jeff Berg en drum­mer Nick Toscano aan toe, en het wordt duidelijk dat we hier te mak­en hebben met een stel muzikan­ten die hun sporen in de blues ver­di­end hebben!

The Wicked Lo-Down is in 2020 opgericht, en in 2022 hebben ze hun uit­stek­end ont­van­gen debu­u­tal­bum ​“We Hot” uit­ge­bracht. Dit jaar komt via Gulf Coast Records de opvol­ger ​“Out Of Line” uit.

Verwacht damp­ende ​“house rockin’” blues met een East Coast twist. Rauwe blue­sharp afgewis­seld met schurende gitaar­riffs. Hier­bij is het gelu­id van The Red Dev­ils, nooit ver weg. Ospel kan zich schrap gaan zetten wan­neer dit gezelschap de planken betreed!

'We Hot' - The Wicked Lo-Down - from The Extended play Sessions

 

AMY HELM
Zaterdag 4 mei

Met Amy Helm staat er een enorm veelz­i­jdig arti­este op ons affiche. Van gospel tot blues, van soul tot swing. Haar muziek weer­spiegelt hoe puur, bek­waam en breed haar vocale vaardighe­den zijn. Onder andere de prachtige dueten met oude bek­enden Matt Ander­sen (“Some­thing To Lose”) en Jes­per Lin­dell (“Twi­light”) zijn hier het bewi­js van.

Geboren in Wood­stock, New York, groei­de Amy op in een muzikale omgev­ing. Haar vad­er Lev­on Helm was drum­mer en zanger van The Band en moed­er Lib­by Titus maak­te furore als singer-song­writer. Amy’s eerste pub­lieke optre­den was dan ook al op jonge leefti­jd samen met nie­mand min­der dan Dr. John.

Inmid­dels heeft ze drie solo albums op haar naam staan; ​“Did­n’t It Rain” (2015), ​“This Too Shall Light” (2018) en ​“What The Flood Leaves Behind” (2021). Daar­naast is ze als arti­est en pro­duc­er betrokken bij aller­hande pro­jecten van bevriende muzikan­ten. En dan is ze ook nog eens de dri­jvende kracht achter het Dirt Farmer fes­ti­val en de leg­en­darische maan­delijkse ​”Mid­night Ram­bles” in de Lev­on Helm Stu­dios.

Een druk bezet per­soon dus. We zijn dan ook enorm ver­heugd dat ze in 2024 op de Ospelse planken staat!

Amy Helm - "Breathing" (Official Music Video)

 

THE COM­MON­ERS
Vrijdag 3 mei

The Com­mon­ers is een vijfkop­pige south­ern rock loco­motief uit Toron­to, Cana­da. Met een gelu­id dat getapt is uit de eiken buik van een whisky­vat. Je hoort flar­den All­man Broth­ers, The Black Crowes en Black­ber­ry Smoke in een smake­lijk mix van south­ern rock en soul!

The Com­mon­ers komen naar Ospel en zullen ons ongetwi­jfeld trak­teren op een flinke por­tie energie, vol over­gave gep­re­sen­teerd!

Too Much - The Commoners (Official Music Video) #rootsrock

 

TOMI LEINO TRIO
Zaterdag 4 mei

Als je aan Fin­land denkt, zul je waarschi­jn­lijk niet zo gauw aan de Blues denken. En dat is onterecht bewi­jst het Tomi Leino Trio. Deze Finse for­matie bestaat uit een stel door de wol gev­erfde muzikan­ten die al sinds 2011 aan de weg tim­meren.

Het dri­etal staat bek­end om hun ​“greasy” hyp­no­tis­erende grooves waarmee ze al menig fes­ti­val en con­certza­al plat­ge­speeld hebben. Als com­pacte for­matie hebben ze hun eigen gelu­id gevor­md met duidelijk hoor­bare ele­menten van Swamp en Rock­’n’roll. Het is dan ook niet vreemd dat ver­schil­lende Amerikaanse blues­meesters dit trio vraagt om hen te vergezellen tij­dens hun Europese tours.

Front­man Tomi Leino (zang, gitaar & har­mon­i­ca) komt samen met zijn kom­pa­nen Jas­ka Pre­pu­la (bass, gitaar en back­ing zang) en Mikko Pel­to­la (drums) naar Ospel om een por­tie pure old school Blues af te lev­eren!

Tomi Leino Trio - I'm Gonna Quit You Baby

 

The Cold Stares
Zaterdag 4 mei

The Cold Stares is in 2012 opgericht door de jeugdvrien­den Chris Tapp (zang/​gitaar) en Bri­an Mullins (drums). De afgelopen tien jaar hebben ze als duo onophoudelijk de wereld rond geto­erd. In 2023 begon er een nieuw hoofd­stuk toen bassist Bryce Klueh zich bij de band voegde waar­door het een waar pow­er trio werd.

De band is ver­noemd naar het num­mer ​“Stare It Cold” van the Black Crowes. Dus dan weet je wel een beet­je wat je te wacht­en staat. Andere invloe­den zijn de delta blues van Son House, gospel van Blind Willy John­son en Clas­sic Rock van Led Zep­pelin.

Het trio speelt een unieke mix van blues, south­ern en heavy rock. Hun gelu­id is rauw en onge­fil­terd, met zow­el vin­tage als mod­erne invloe­den. Het is dan ook geen ver­rass­ing dat nie­mand min­der dan Joe Bona­mas­sa zei dat de band zijn groot­ste muzikale ont­dekking van 2019 was.

The Cold Stares - Hard Times [Official Music Video]

 

The Juke Joints
Zaterdag 4 mei

De Zeeuwse blues­rock­ers van The Juke Joints zetten al meer dan 40 jaar nationale én inter­na­tionale podia in vuur en vlam. Dit doen ze met hun eigen mix van Chica­go blues, blues­rock, rock ​‘n’ roll en zyde­co. Soms vuig en smerig, soms inge­to­gen, maar alti­jd vol passie en over­tuig­ing.

In 2012 en 2016 wer­den ze bekroond met de Dutch Blues Foun­da­tion Award voor Best Dutch Blues Band. En dat is niet zon­der reden. Onder lei­d­ing van Peter Kempe (zang/​drums/​mandoline), John ​“Son­ny Boy” van der Broek (harmonica/​accordeon), Michel ​“Boo­gie Mike” Staat (gitaar) en Derk Kor­per­shoek (bas­gi­taar) mak­en ze van ieder optre­den een echt blues­feest.

Na al die jaren hebben The Juke Joints besloten om op hun hoogtepunt te stop­pen. Het optre­den op Moulin Blues zal dan ook één van hun aller­laat­ste optre­dens zijn. Dat lat­en ze zek­er niet onopge­merkt voor­bij gaan; dit gaat zon­der twi­jfel een onver­getelijke show wor­den!

Juke Joints (3of3) @ Kwadendamme BluesFestival 2019, The Netherlands.

 

The Cinelli Brothers
Vrijdag 3 mei

The Cinel­li Broth­ers is gevor­md ron­dom de in Ital­ië geboren, maar nu bei­de in Lon­den wonende, broers Mar­co (zanger/​gitaar/​toetsen) en Alessan­dro (drums). Ze wor­den bijges­taan door Tom ​“J.J.” Julian-Jones (bluesharp/​zang/​gitaar) en Stephen Giry (zang/​bass).

In 2018 bracht­en ze hun debu­u­tal­bum ​“Babe Please Set Your Alarm” uit, gevol­gd door ​“Vil­la Juke­joint” (2021) en ​“No Coun­try For Blues­men” (2022). Ver­vol­gens zijn er ver­schil­lende pri­jzen in de wacht gesleept, waaron­der win­naar van the UK Blues Chal­lenge in 2022, en een tweede plaats bij the Inter­na­tion­al Blues Chal­lenge 2023 in Mem­phis.

Dit jonge vier­tal deelt een geza­men­lijke liefde voor pure blues, soul en R&B. Hun muziek kan dan ook het best wor­den omschreven als een mix van deze sti­jlen, gecom­bi­neerd met een unieke heden­daagse twist. Zelf zeggen ze voorvechter te zijn van het echt authen­tieke gelu­id dat blues tot de hoek­steen van de muziekgeschiede­nis gemaakt heeft.

Buiten dat het uit­stek­ende muzikan­ten zijn, zijn het ook nog eens echte enter­tain­ers. Bereid je voor op een energieke show!

The Cinelli Brothers - Spell On Me (Official Video)

 

Sister Suzie and The Right Band
Vrijdag 3 mei

Maak ken­nis met Sis­ter Suzie. Deze ruige dame beschikt over een ons­tu­imige charme en weer­ga­loze stem. Op jonge leefti­jd raak­te ze al in de ban van de rhythm and blues door te luis­teren naar groothe­den als Elmore James, Irma Thomas en Willie Mae (Big Mama) Thorn­ton.

Oor­spronke­lijk komt ze uit Northum­ber­land, in het hoge noor­den van Enge­land. Na een muzikale reis vol omzw­ervin­gen, die haar zelfs tot New Orleans bracht, is ze neergestreken in Lon­den. Daar liep ze muzikan­ten tegen het lijf die lat­er de kern van haar begelei­d­ings­band zouden gaan vor­men.

Samen met ​“The Right Band” komt ze naar Ospel. Deze band zorgt voor heer­lijke old school rhythm and blues klanken. Dit gezelschap sleurt je mee in een explosieve mix van blues en soul van de jaren der­tig tot de jaren zes­tig, met een vleug­je rock­a­bil­ly. Bereid je voor op een muzikale reis die je niet snel zult ver­geten!

Sister Suzie Knock Knock

 

Jesse Red­wing
Vrijdag 3 mei

Jesse Red­wing komt uit Syd­ney, Aus­tral­ië, maar hij had net zo goed uit het Chica­go van de jaren zeventig kun­nen komen. De invloe­den van leg­en­des als Howl­in’ Wolf en Mud­dy Waters zijn dan ook niet ver weg. Com­bi­neer dit met het gelu­id van Peter Green en van The Black Keys en je hebt de sti­jl van Red­wing te pakken; rauwe, authen­tieke blues vol­gens een mod­erne inter­pre­tatie.

In 2017 kwam hij met zijn eerste album ​“I’m Comin’ On“, waar­van de sin­gle ​”Crawl­in’ Up the Walls” zelfs te horen was in de pop­u­laire Net­flix-show ​“Shoot­er”. In 2020 kwam de opvol­ger ​“Light My Way”. Op bei­de albums is alles wat de muziek­liefheb­ber zich kan wensen aan­wezig, van ​‘vuile’ gitaarsolo’s, tot soul­volle vocalen, tot schurende blue­sharp.

Jesse komt samen met zijn band naar Ospel. Laat je over­rompe­len door hun passie, energie en eigen­ti­jdse vari­atie van de blues!

Jesse Redwing 'Run DB' Official Video

 

Danielle Nicole
Zaterdag 4 mei

In 2012 stond Danielle Nicole met haar fam­i­lieband ​“Tram­pled Under Foot” voor de eerste keer in Ospel op de planken. Ze maak­te toen al danig indruk. Dit werd opgevol­gd met een werke­lijk spet­terend solo-optre­den in 2016 dat gerust als ​‘leg­en­darisch Moulin Blues optre­den’ mag wor­den betiteld.

Nu, acht jaar lat­er, komt Danielle Nicole terug vanu­it Kansas City. In de tussen­ti­jd is zij, met haar band, alleen maar beter gewor­den. Ze won inmid­dels maar lief­st zeven Blues Music Awards!

Wat moeten we nog vertellen over Danielle Nicole? Deze bassiste en zan­geres in één, behoort met haar enorme vocale bereik, tot de allerbeste vrouwelijke arti­esten in haar genre. Het is blues, het is soul en het is rock… Ze is werke­lijk van vele mark­ten thuis.

Samen met haar part­ner Bran­don Miller (gitaar) en drum­mer Go-go Ray, komt Danielle Nicole naar Ospel… en dat gaan we weten!

Danielle Nicole "Make Love" Official Music Video

 

McKinley James
Vrijdag 3 mei

McKin­ley James groei­de op in Rochester, New York, en ver­huis­de lat­er met zijn fam­i­lie naar Nashville. Ver­noemd naar McKin­ley Mor­gan­field, beter bek­end als Mud­dy Waters, is het niet vreemd dat James muzikant gewor­den is. Hele­maal niet als je ook nog eens zoon bent van Jason Smay, drum­mer van de JD McPher­son band. Je kunt dus wel zeggen dat de rootsmuziek James met de paple­pel inge­goten is. Dat verk­laart miss­chien waarom hij, ondanks zijn jonge leefti­jd, al als een ware ​“blues-vet­er­aan” klinkt.

Op zijn zevende begon hij met spe­len op de Ham­mond. Een paar jaar lat­er maak­te hij de over­stap naar gitaar. Al snel vol­gde optre­dens in ver­schil­lende blues- en jazz clubs ron­dom Rochester. Hij heeft zelfs zijn eigen diplo­ma-uitreik­ing van de mid­del­bare school lat­en schi­eten voor een optre­den! McKin­ley’s sti­jl kan het best omschreven wor­den als een mix van Stax en Motown Soul met de Blues van Mag­ic Sam en Otis Rush.

Samen met z’n vad­er achter drums reist hij af naar Ospel. Bereid je voor op een muzikale orkaan!

McKinley James - She Moved On (Official Music Video)

 

Robert Finley
Zaterdag 4 mei

De Amerikaanse blues- en soulzanger Robert Fin­ley bracht in 2016 op tweeënzes­tig jarige leefti­jd zijn debu­u­tal­bum ​“Age Don’t Mean a Thing“ uit. Toen Dan Auer­bach (van the Black Keys) het album hoorde was hij direct verkocht. Het twee­t­al ging samen­werken en inmid­dels zijn er drie meester­lijke albums op Auer­bachs eigen label Easy Eye Sound uit­ge­bracht.

Fin­ley groei­de op in Lou­siana. Toen hij een jaar of tien was kreeg hij van z’n vad­er geld om een nieuw paar schoe­nen te kopen, maar kwam in plaats daar­van thuis met een gitaar. Door optre­dens van lokale gospel­groepen te bezoeken, en nauwlet­tend de vingers van de gitarist in de gat­en te houden, leerde hij spe­len. In 1970 ging hij in dienst en trok met een leg­erband dwars door Europa. Bij zijn terug­keer naar Louisiana ging hij werken als tim­mer­man en was lei­der van de groep Broth­er Fin­ley and the Gospel Sis­ters. Tot hij van­wege een oogziek­te blind werd, en ged­won­gen was om te stop­pen met tim­meren. Hij ging verder als straat­muzikant en werd zo ont­dekt door de Music Mak­er Foun­da­tion, een organ­isatie die oud­ere blues­muzikan­ten onder­s­te­unt.

Met zijn diepe stem weet Fin­ley iedereen te rak­en. Met het groot­ste gemak schakelt hij van hoog naar laag, van falset naar bari­ton. Dit wordt een uniek optre­den!

Robert Finley - "Sneakin' Around" [Official Music Video]

 

The War and Treaty
Vrijdag 3 mei

The War and Treaty wordt gevor­md door het Amerikaanse kop­pel Michael Trot­ter Jr. en Tanya Trot­ter. Via twee heel ver­schil­lende lev­enspaden zijn de twee bij elka­ar gekomen. Michael vond zijn zang­stem in het leg­er in Irak, waar hij num­mers schreef ter nagedacht­e­nis aan ges­neu­velde kam­er­aden. En Tanya won al op haar der­tiende een tal­en­ten­jacht. De twee ont­moet­ten elka­ar toen bei­de op het­zelfde even­e­ment optraden en direct tele­foon­num­mers uitwisselden. Inmid­dels zijn ze gelukkig getrouwd, hebben ze samen een zoon en een aan­tal zeer suc­cesvolle albums uit­ge­bracht.

Het duo brengt een bluesy samensmelt­ing van south­ern soul, gospel, coun­try en rock-‘n‑roll. Bei­de stem­men zijn los van elka­ar al meer dan uit­stek­end, maar het vuur­w­erk komt pas echt wan­neer de stem­men wor­den gecom­bi­neerd en de twee elka­ar flink opzwepen. Krachtige zang, oprechte tek­sten en een energieke liveshow maakt The War & Treaty een van de meest span­nende en inno­vatieve acts van de mod­erne soul­muziek.

Som­mi­gen horen in dit duo de nieuwe Ike & Tina Turn­er, anderen zeggen zelfs dat ze in Tanya de enige echte erf­ge­name van Aretha Franklin horen. Of dit zo is mogen jul­lie zelf ervaren wan­neer The War and Treaty met hun band naar Ospel komt!

The War And Treaty - Lover's Game (Live Performance)

 

D.K. Har­rell
Zaterdag 4 mei

D.K. Har­rell is dé opkomende blue­sar­ti­est van dit moment. Hij is mid­den twintig met zijn roots in Rus­ton, Louisiana. Op 13-jarige leefti­jd kreeg hij zijn eerste gitaar en leerde hij zichzelf spe­len én te klinken zoals zijn helden.

In 2019 trad hij op tij­dens het B.B. King Sym­po­sium, waar hij de eer had om op een van B.B. King’s ken­merk­ende Lucille-gitaren te spe­len. In 2022 nam hij deel aan the Inter­na­tion­al Blues Chal­lenge en eindigde op een indruk­wekkende derde plaats te mid­den van meer dan 200 inter­na­tionale blue­sacts.

D.K. zet zich in voor het behoud van de tra­di­tionele blues, geïn­spireerd door groothe­den als B.B. King en Lit­tle Mil­ton. Zijn debu­u­tal­bum, getiteld ​“The Right Man”, uit­ge­bracht in 2023, werd opgenomen in de gerenom­meerde Grease­land Stu­dio van Kid Ander­son.

D.K. heeft de blues door zijn aderen stromen. Dit gaat zon­der twi­jfel een onver­getelijk optre­den wor­den!

DK Harrell Blues Band Lucerne Blues Festival 2023.11.18 - LIVE Board Audio Mix

 

La Per­ra Blan­co
Vrijdag 3 mei

Het Spaanse trio La Per­ra Blan­co is gevor­md rond de charis­ma­tis­che zan­geres en gitariste Alba Blan­co Sanchez. Met con­tra­bassist Guiller­mo González en drum­mer Jesús López heeft ze twee ervaren muzikan­ten naast zich die hun sporen in de rock­a­bil­ly scene ruim­schoots ver­di­end hebben.

Dit dri­etal barst van de energie wat zek­er niet onge­merkt bli­jft tij­dens hun explosieve optre­dens. Ze bren­gen een eigen­ti­jdse mix van rock­a­bil­ly, hill­bil­ly en rock ​‘n roll. Hier­bij put­ten ze voor­namelijk inspi­ratie uit de muziek van de jaren vijftig.

Vol­gens the UK Rock­’n’Roll Mag­a­zine hebben we hier te mak­en met de nieuwe koningin van de rock­a­bil­ly. Dat belooft wat!

La Perra Blanco - Elvira Blues Fest 2022

 

Mon­ster Mike Welch
Vrijdag 3 mei

Als een heel jong man­net­je, stond Mon­ster Mike Welch in 1996 op de planken in Ospel. In de tussen­ti­jd heeft dit enorme tal­ent zich ontwikkeld tot een wervel­wind op de gitaar en behoort hij tot de allerbesten in de blueswereld. Hij stond in die tussen­ti­jd ver­schil­lende keren in Ospel, met o.a. Sug­ar Ray & the Blue­stones (2014) en met zijn, helaas veel te vroeg overleden, zielsver­want Mike Led­bet­ter (2018).

Nu, na zware tij­den, heeft Mike Welch besloten om weer in te zetten op zijn solo car­riere… En oh wat doet hij dat met verve! Zijn, in 2023 ver­sch­enen, album ​‘Noth­ing but Time’ is een waar juweelt­je. Op dit album geeft hij blijk dat hij ook vocaal enorm gegroeid is.

Ospel, Mon­ster Mike Welch is in een aan­tocht en dat belooft gewoon blues van de aller­hoog­ste plank!

Monster Mike Welch - Walking to You Baby

 

Sug­armill Slim
Zaterdag 4 mei

”Don’t hold back baby!” Dat is de lijf­spreuk die Sug­armill Slim steev­ast over­brengt aan zijn ban­dle­den wan­neer ze het podi­um opstap­pen. Ze zijn ervan over­tu­igd dat elke show moet wor­den uit­gevo­erd alsof het hun laat­ste is. Slim haalt inspi­ratie uit zow­el de ongeremde blues van arti­esten als Papa Light­foot, William Clarke, Jason Ric­ci en James Cot­ton, als de glam­rock uit de jaren zeventig van Bowie, Iggy Pop en T. Rex.

Het zelfgetiteld debu­u­tal­bum van Sug­armill Slim uit 2021 bestaat uit een mix van eigen num­mers met cov­ers van klassieke blues­num­mers. Het album is live op tape opgenomen met de hulp van top-pro­duc­er Chuck Kavooras (Man­nish Boys, Sug­aray Ray­ford). Voor Slim was het belan­grijk om hun gelu­id rauw en onge­poli­jst te houden, want hun muziek draait om oprechtheid en dit was de enige manier om een album te mak­en waar ze trots op zouden zijn.

Met onver­val­ste blue­sharp en num­mers over het lev­en in Los Ange­les brengt Sug­armill Slim een eclec­tis­che show vol ongek­end vak­man­schap gecom­bi­neerd met een flinke dosis glit­ter. Zoals Slim zelf zegt: ​“I love blues music, it’s in my bones. But the ener­gy of glam and punk flows through me. I’m not about to dress like Lit­tle Wal­ter, or do my hair like Mud­dy Waters, cuz it wouldn’t be real. And if it isn’t real, it isn’t the blues!”.

Sugarmill Slim-Hook Me Up (Official Music Video)

 

Bywa­ter Call
Vrijdag 3 mei

Soms is er een band waar­van je als fes­ti­val hoopt dat ze zo snel mogelijk terug kun­nen keren. Bywa­ter Call is zo’n band, in 2022 lieten ze op de Ospelse planken een onu­itwis­bare indruk achter.

Voor degene die er de vorige keer niet bij waren; Bywa­ter Call is een zevenkop­pig gezelschap uit Toron­to, Cana­da. De band is in 2017 ontstaan uit een gedeelde passie voor soul, blues and roots muziek. De dri­jvende kracht­en van deze band zijn zan­geres Meghan Par­nell en gitarist Dave Barnes. Par­nell heeft een geweldige stem die zow­el inge­to­gen en gevoelig, als krachtig en ruig uit­stek­end tot z’n recht komt. Dit wordt per­fect aange­vuld door het fijne (slide-)gitaarspel van Barnes. De band wordt gecom­ple­teerd door toet­senist Alan Zemaitis, bassist Mike Meusel, drum­mer Bruce McCarthy, sax­o­fon­ist Julian Nal­li en trompet­tist Stephen Dyle.

Dit gezelschap heeft zek­er niet stil­gezeten sinds hun vorige optre­den. Een hele reeks con­certen en fes­ti­vals vol­gden. Boven­di­en bracht­en ze hun uit­stek­end ont­van­gen tweede album ​“Remain” uit. Hierop komt de evo­lu­tie van hun gelu­id nadrukke­lijk naar voren. En dat zon­der con­cessies te doen aan hun oor­spronke­lijke waar­den om met muzikaal vak­man­schap een krachtige en ontroerende ervar­ing voor luis­ter­aar neer te zetten!

For All We Know - Bywater Call (Official Video)

 

Meer namen volgen. Houdt de site in de gaten voor het laatste info rondom de festivals het aankomende jaar.

Bekijk de hele line-up van Moulin Blues 2024

Nieuw: Next Generation korting

Dit jaar introduceren wij een korting voor jongeren. Zij die geboren zijn na 5 mei 1999, krijgen een 50% korting op het toegangsticket. Deze tickets zijn enkel verkrijgbaar aan de dagkassa op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

Daarnaast hebben kinderen tot en met 15 jaar, gratis toegang tot Moulin Blues- op vertoon van een geldig legitimatiebewijs (er dient wel een begeleider bij te zijn). Wij willen hiermee ook de jongere generaties stimuleren om in aanraking te komen met Moulin Blues en live bluesmuziek.

Moulin Blues Camping

Natuurlijk kun je ook de komende editie terecht op onze festivalcamping! Moulin Blues is namelijk niet alleen het gezel­lig­ste fes­ti­val van Ned­er­land, maar heeft ook de gezel­lig­ste fes­ti­val­camp­ing! Direct naast het fes­ti­val­ter­rein, met goede voorzienin­gen en plaats voor iedereen! Voor meer informatie kijk op deze pagina.

https://moulinblues.nl/


Ook op Blues Magazine ...