Foto Aanmelding Dutch Blues Awards 2018 geopend!

Aanmelding Dutch Blues Awards 2018 geopend

De aanmeldingsprocedure voor de Dutch Blues Awards 2018 is geopend. Vanaf nu tot en met 31 december 2018 kunnen via de website van de Dutch Blues Foundation kandidaten voorgedragen worden.

Met ingang van 2018 kent de indeling van de Dutch Blues Awards de volgende categorieën:

Dutch Blues Award – Blues Muzikant
Deze Award wordt 1x per jaar uitgereikt aan een individuele bluesmuzikant die beschikt over bijzondere kwaliteiten. Deze Award is een erkenning voor het leven. Een bluesmuzikant kan deze Award dus maar 1x ontvangen.

Dutch Blues Award – Blues-Act
Deze Award wordt 1x per jaar uitgereikt aan een blues-act die beschikt over bijzondere kwaliteiten. Deze Award is een erkenning voor het leven. Een blues-act kan deze Award dus maar 1x ontvangen.

Dutch Blues Award – Jong Blues Talent
Deze Award wordt 1x per jaar uitgereikt en is een aanmoedigingsprijs voor jong bluestalent. Dat kan een individuele jonge muzikant (max 20 jaar in het jaar van nominatie) zijn of een jonge bluesband waarvan de oudste muzikant niet ouder is dan 20 jaar in het jaar van nominatie.
Deze Award kan maar 1x door dezelfde band of persoon worden ontvangen.

Dutch Blues Award – Bijzondere Prestatie
Deze Award wordt 1x per jaar toegekend aan een persoon of blues-act, die in de hoedanigheid van muzikant(en) in het afgelopen kalenderjaar een bijzondere prestatie heeft verricht.
Deze Award kan in principe meerdere malen door dezelfde persoon of blues-act verkregen worden.

Dutch Blues Award – Populairste Blues-Act

Deze Award wordt 1x per jaar toegekend aan de meest populaire muzikant of blues-act van het afgelopen kalenderjaar.

Dutch Blues Award – Dutch Blues CD
Deze Award wordt 1x per jaar toegekend aan de blues-act die in het afgelopen kalenderjaar de beste blues CD heeft gemaakt.
Daarnaast wordt ook 1x per jaar de beste zelf geproduceerde blues CD uitverkozen. Deze wordt aangemeld voor de uitverkiezing van de best-produced CD in Memphis.

Dutch Blues Award – Keeping The Blues Alive
Deze Award wordt 1x per jaar toegekend aan personen of organisaties die zich bijzonder ingezet hebben en een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de promotie van bluesmuziek in Nederland.

Dutch Blues Award – Hall of Fame
De Dutch Blues Hall of Fame is een historisch archief van mensen die door optredens, opnames of documentatie van onschatbare waarde zijn of zijn geweest voor de Nederlandse blues-geschiedenis. Elk jaar zal de Dutch Blues Foundation hiervoor mensen selecteren. Dit zal plaatsvinden zonder nominaties of aankondigingen vooraf.

VOORWAARDEN VOOR VOORDRACHT KANDIDATEN

Voor de categorieën Blues Muzikant, Blues-act, Jong Blues Talent en Bijzondere prestatie

Iedereen mag via het online aanmeldingsformulier kandidaten aandragen voor deze categorieën. De voordracht moet voorzien zijn van relevant -openbaar/controleerbaar- bewijs. Dat mag in principe alles zijn, zoals: video’s, audio, persberichten, reviews etc.

De aandrager mag in elke categorie slechts 1 voordracht doen.

De aangedragen kandidaten moeten zichzelf duidelijk als bluesmuzikant of blues-act profileren en een muzikanten- of bandprofiel bij de Dutch Blues Foundation hebben.

Een uitgebreidere toelichting op de voorwaarden voor aanmelding is te vinden op de website van de Dutch Blues Foundation.

Voordracht voor Dutch Blues Award – Populairste bluesmuzikant of blues-Act

In tegenstelling tot de overige Dutch Blues Awards gaat het bij toekenning van de populariteits Award om het aantal publieksstemmen. Deze kunnen via het stemformulier op de site van de Dutch Blues Foundation ingediend worden. De bluesmuzikant of blues-act moet een muzikanten profiel hebben bij de Dutch Blues Foundation.

Voordracht voor Dutch Blues Award – Keeping The Blues Alive:

Voordracht voor deze Award mag door iedereen plaatsvinden via het online aanmeldingsprogramma. De voordracht moet voorzien zijn van relevant -openbaar/controleerbaar- bewijs. Dat mag in principe alles zijn, zoals: persberichten, recensie, luistercijfers, bezoekers aantallen etc.

Het gaat hierbij niet om het aantal stemmen maar om de kwaliteit van de motivatie.

De procedure voor de Awards Dutch Blues CD en de Dutch Hall Of Fame blijven ongewijzigd.

Meer informatie is te vinden op de website van de Dutch Blues Foundation.

De uitreiking van de Dutch Blues Awards 2018 zal plaats vinden op zondag 14 april 2019 in Nieuw-Vennep.


Ook op Blues Magazine ...