Privacyverklaring

Blues Magazine respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld (in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt). Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden! Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen. Lees ons privacybeleid.

Copyright en Inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht behorend aan de respectievelijke personen of organisatie, tenzij er een uitdrukkelijke tekstvermelding met “Bron:” bij wordt aangetroffen, in dit laatste geval valt dit onder het recht van de respectievelijke eigenaars die in de bron vermeldt staan. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van BluesMagazine.nl. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

De redactie doet zijn best om alle rechthebbenden van eventuele tekstfragmenten en foto’s te benaderen of duidelijk de bron te vermelden. Mocht u onverhoopt toch menen de rechten te bezitten of de genoemde bron klopt niet, neem dan alstublieft contact met ons op. Aan de artikelen op BluesMagazine.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

Het aanvaarden van releases ter recensie garandeert geen recensie of positieve beoordeling.

Foto’s

Media horen op de hoogte te zijn betreffende copyright en het gebruik van foto’s van derden. Bij ongeoorloofd gebruik zal de reactie vanuit BluesMagazine.nl juridisch zijn, en de eis/boete zal in verhouding staan tot de omvang van de schade, zoals vastgesteld door de Fotografenfederatie.
Het is mogelijk om high-res foto’s te kopen. Neem contact op met ons voor de voorwaarden.

Externe informatie

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Reageren

Als u een reactie plaatst, worden de volgende gegevens opgeslagen in ons systeem: de naam die u heeft ingevuld, uw e-mailadres, en de datum/tijd waarop de reactie is geplaatst. Deze gegevens blijven alleen bij ons en worden niet aan derden verstrekt!

Win Acties

Over win acties wordt niet gecommuniceerd. Alleen de winnaars krijgen bericht.
Over het algemeen hebben onze acties een sluitingsdatum.

About the use of the pictures

Media should be aware about copyright and the use of photo’s from third parties. When illegitimate use is identified, the reaction of BluesMagazine.nl will involve a violation of copyright claim, and the claim/fine will be in proportion to the violation, as described by the Photographers Federation Holland.
It’s possible to buy high-res photo’s. Please contact us for the conditions.