Verslag: The Mercymen, Vreedenblues – 5 november 2011

Klang…..klang…..,klang….klang, zijn stem dringt de muren van het café binnen. Verbijstering valt over de gezichten van de aanwezigen. Als allen weer enigszins hersteld zijn van wat er op hen afkomt, zwelt het luide geklap steeds harder aan. Alles op het ritme van het op elkaar knallende ijzer. Klang…..klang…..!