Roem Baur

Roem Baur – The Thief / Live at Yoshi’s en nieuwe single Natural Disaster
Label: Eigen beheer
. English version below after the Dutch version
Cosmox.nl, BluesCD’s online bestellen

Tekst: Patrick Struijker Boudier (http://twitter.com/p_okee)

Zingen als een engel en spelen als een duivel op de gitaar. Roem Bauer is niet allen gezegend met een hemelse soulstem maar ook met een explosieve manier van gitaarspelen die herinneringen oproept aan Eddie Cochran. An operatically trained blues singer omschrijft hij zichzelf.

Een van mijn favoriete steden is San Francisco. Niet alleen vanwege de relaxtheid en het – doorgaans – uitstekende weer, maar vooral omdat je struikelt over de goede muziekclubs (tip: Blues & Biscuits voor prima blues en eten) en de betere singer-songwriters. Een van hen is Roem Baur, afkomstig uit Texas maar nu al jaren woonachtig in San Francisco. Hij heeft onder andere opgetreden tijdens de The Outlaw Roadshow, een roadshow opgezet door de Counting Crows dat jonge, onbekende bands een podium biedt.

Na een tip van een goede vriendin van me ging ik een donderdagavond in San Francisco op weg naar een instore optreden van Roem. Nou heb ik inmiddels al zoveel optredens gezien (sorry als dat blasé klinkt) dat mijn kaak nog zelden op de grond valt van verbazing of ontroering (of beide). Wist ik veel dat ik twee uur later om mijn knieën op zoek was naar mijn kaak. Verbijsterd. En met hemelse klanken in mijn oren. Want wat een krachtige performance had ik net gezien. De explosieve manier van gitaarspelen van Roem Baur was prachtig om te zien en te horen, maar het was met name zijn high-pitched stem die het kippenvel op mijn armen deed springen.

Sensible by Roem Baur

En blijkbaar ben ik niet de enige die dat gevoel had. Toen ik later reviews las van zijn eerdere optredens kwam ik citaten tegen als: ‘Roem is a singer with a ridiculous vocal range and a troubadour’s soul’ en ‘Boisterous… funky guitar… soulful output… bluesy vocals’. Na het prachtige instore optreden schafte ik zijn EP aan: The Thief / Live at Yoshi’s. De EP bestaat uit eigen werk dat deels in de studio is opgenomen en deels livesongs. En wat ook geldt voor het live-optreden dat ik zag, geldt ook voor de EP: een en al intensiteit waarbij Roems high-pitched de boventoon voert.

Of het nu het jankend mooie The Thief is, het schurende Friends Like These of het tranen-in-de-strot Somewhere The Sky Is Blue: de emotie stroomt in bakken de stereo uit. Bij de livetracks valt ook het explosieve gitaarspel van Roem op. Oh Dear en Paper Man bijvoorbeeld hebben een intrigerende en pakkende riff dat de spanning prachtig opbouwt. Nu eens een fluistering, dan weer een kernexplosie.

Roem Baur

Ik ben heel erg benieuwd naar zijn nieuwe EP die in september verschijnt. Voorbode van deze EP is de nieuwe single Natural Disaster: een jankend voortjakerende track met een Fifties rockabilly sound en een donkere tekst:

‘She comes, she comes around like a hurricane
She blows, she blows like a twister in the hard rain
She burns, she burns like wildfire white flame
I’m caught in the path of a natural disaster’

Voeg daarbij de aanstekelijke groove, de opbeurende tempoverschillen in de song, de scheurende gitaar en je hebt geen koffie meer nodig ’s morgens. Gewoon loeihard dit nummer draaien en je bent wakker. Roem Baur heeft er in ieder geval één fan bij uit Nederland. En nu maar hopen dat er meer, veel meer bijkomen.The single is te koop The single via iTunes.

Roem Baur – The Thief / Live at Yoshi’s
Te koop/te downloaden via http://roembaur.bandcamp.com/album/the-thief-live-at-yoshis

1. Good as dead
2. The Thief
3. No More Sunsets
4. Friends Like These
5. Somewhere The Sky Is Blue
6. Oh Dear (live)
7. Paper Man (live)
8. No More Sunsets (live)
9. Fear Of Waking (live)

Website: www.roembaur.com

[soundcloud url="http://api.soundcloud.com/tracks/96636391" params="" width=" 100%" height="166" iframe="true" /]

———————————————————————————————————-

English version

Roem Baur

Review: Roem Baur – The Thief / Live at Yoshi’s and the new single Natural Disaster
Label: Self release

Text: Patrick Struijker Boudier (http://twitter.com/p_okee)

Singing like an angel and playing guitar like the devil. Roem Baur’s is not only blessed with a soulful voice straight out of heaven but also with an explosive guitar style that evokes memories of Eddie Cochran. An operatically trained blues singer is how he describes himself.

One of my favorite cities in the world is San Francisco. Not only because of the relaxed way of living and – generally – excellent weather, but mainly because you stumble across great music clubs (advice: Biscuits & Blues for great blues and food) and damn fine singer-songwriters. One of them is Roem Baur, who’s original from Texas but has been living in San Francisco now for years. He has, among other gigs, performed at The Outlaw Roadshow, a roadshow organized by the Counting Crows that offers young, unknown bands and musicans a stage.

After a tip from a good friend of mine I was on my way in San Francisco to an instore appearance of Roem Baur during a Thursday night. I’ve already seen so many performances (sorry if that sounds a tad blasé) that my jaw rarely falls to the ground thanks to surprise or emotion (or both). Little did I know that two hours later I was on my knees looking for my jaw. Bewildered. And with such heavenly sounds in my ears. All because of the powerful performance I just had seen. The explosive way of playing of Roem was wonderful to see and hear, but it was especially his high-pitched voice that made the goose bumps on my arms stand out.

Sensible by Roem Baur

And apparently I’m not the only one who feels that way. Reading back later some of the reviews of Baur’s previous performances I came across quotes as: ‘Roem is a singer with a ridiculous vocal range and a troubadour’s soul’ and ‘Boisterous … funky guitar … soulful output … bluesy vocals’. After his wonderful instore performance I bought his EP: The Thief / Live at Yoshi’s. The EP consists of self written songs, partly recorded in the studio and partly performed live. What applies to the powerful live performance I saw also applies to the EP: the high-pitched voice of Roem takes the lead and drowns the listener with sheer intensity.

Whether it is the screaming beautiful song The Thief,  the abrasive Friends Like These or the tears-in-the-throat Somewhere The Sky Is Blue: the emotion pours out of the stereo in gallons. The live tracks also shows the explosive guitar playing of Roem. Oh Dear and Paper Man for example have an intriguing and catchy riff that builds the tension beautifully. Sometimes like a whisper, then again like a nuclear explosion.

Roem Baur

I’m anxious to know how Baur’s new EP will sound which will be released in September. The herald of this EP is the new single Natural Disaster: a speeding and pumping track with a fifties rockabilly sound and dark lyrics:

‘She comes, she comes around like a hurricane
She blows, she blows like a twister in the hard rain
She burns, she burns like wildfire white flame
I’m caught in the path of a natural disaster’

Adding to this is a infectious groove, the uplifting pace in the song, the ringing guitar and you don’t need coffee in the morning. Just play this songs at high volume and you’re awake. Roem Baur has at least won one fan in the Netherlands. Let’s hope there are more, much more who will follow. The single can be bought via iTunes.

Roem Baur – The Thief / Live at Yoshi’s
Buy/download via http://roembaur.bandcamp.com/album/the-thief-live-at-yoshis

1. Good as dead
2. The Thief
3. No More Sunsets
4. Friends Like These
5. Somewhere The Sky Is Blue
6. Oh Dear (live)
7. Paper Man (live)
8. No More Sunsets (live)
9. Fear Of Waking (live)

Website: www.roembaur.com

[soundcloud url="http://api.soundcloud.com/tracks/96636391" params="" width=" 100%" height="166" iframe="true" /]


Ook op Blues Magazine ...