DBA foto

PERSBERICHT:

Nieuwe opzet nominaties Dutch Blues Awards 2013

De nominaties voor de Dutch Blues Awards zijn de afgelopen drie jaar ontstaan na een voordacht van de Raad van Advies van de Dutch Blues Foundation.

Externe adviezen en interne evaluatie hebben ons doen besluiten om tot een bredere selectiecommissie te komen en de awardcommissie ook toegankelijk te maken voor andere bluesliefhebbers.

De nieuwe commissie zal bestaan uit twaalf personen, met voor de helft leden van de RVA en de andere helft bluesliefhebbers uit het land.

We beginnen direct met het vormen van de nieuwe selectiecommissie en nodigen daarom kandidaten uit voor de nieuwe commissie.

Wie wil meedenken over de bluesmuzikanten die een award verdienen, kan zich voor 13 mei opgeven via office@dutchbluesfoundation.com.

Meer informatie lees je hieronder.

Vriendelijke groet,
Dutch Blues Foundation

– De awardcommissie nomineert uitsluitend bluesbands en -muzikanten. De cd van het jaar, de Dutch Blues Hall of Fame en de Keeping the blues Alive Awards worden via andere procedures gekozen.
– De nieuwe commissie werkt onder verantwoordelijkheid van de Raad van Advies, maar is zelfstandig
– De voorzitters van de awardcommissie en het bestuur overleggen indien nodig met de Raad van Advies
– Voorzitter voor de commissie 2013 is Arie Verheul, de huidige voorzitter van de Raad van Advies.
– De commissie stelt de genomineerden voor
– De samenstelling van de commissie bestaat uit minimaal zes en maximaal twaalf personen (ca. 50% leden van de Raad van Advies en ca 50%  overige bluesliefhebbers. Deelname van overige liefhebbers is voor de duur van een jaar. Van laatstgenoemde categorie wordt het volgende verwacht:
—- beschikken over gedegen kennis van Nederlandse blues
—- weten wat er leeft in de blueswereld
—- regelmatig bezoeken van bluesfestivals en optredens in café’s, clubs en dergelijke
—- kunnen omgaan met geheimhouding.
– In mei worden de vaste en externe leden van de commissie vastgesteld (bij teveel aanmeldingen selecteert de awardvoorzitter na consultatie van de leden van Raad van Advies)
– De awardcommissie komt in 2013 twee keer een dagdeel bij elkaar: eind mei (kennismaking, bespreken procedure, kiezen secretaris) en in juli (bespreken kandidaten, vaststellen genomineerden, eindvoorstel aan het bestuur). Tussen de eerste en tweede bijeenkomst communiceren de commissieleden via mail.

http://www.dutchbluesfoundation.com/

Lees ook :