Moulin Blues
3 en 4 mei 2024
Ospel

De lente gloort en we naderen tevens het volledig aangekondigde affiche voor Moulin Blues 2024… Dat betekent maar één ding: Moulin Blues komt er weer spoedig aan!

Moulin Blues 2024 line-up aankondiging

De voorverkoop & voorbereidingen gaan voorspoedig en we mogen weer vier nieuwe namen bijschrijven op het affiche voor onze 37e editie:

THE WICKED LO-DOWN
Zaterdag 4 mei

Bij de naam The Wicked Lo-Down gaat miss­chien niet direct een bel­let­je rinke­len. Dat veran­dert wellicht als we vertellen dat de kern van deze band wordt gevor­md door nie­mand min­der dan gitarist Paul Size (The Red Dev­ils) en mond­har­mon­i­ca-vet­er­aan Nick David. Voeg daar bassist Brad Hallen, gitarist Jeff Berg en drum­mer Nick Toscano aan toe, en het wordt duidelijk dat we hier te mak­en hebben met een stel muzikan­ten die hun sporen in de blues ver­di­end hebben!

The Wicked Lo-Down is in 2020 opgericht, en in 2022 hebben ze hun uit­stek­end ont­van­gen debu­u­tal­bum ​“We Hot” uit­ge­bracht. Dit jaar komt via Gulf Coast Records de opvol­ger ​“Out Of Line” uit.

Verwacht damp­ende ​“house rockin’” blues met een East Coast twist. Rauwe blue­sharp afgewis­seld met schurende gitaar­riffs. Hier­bij is het gelu­id van The Red Dev­ils, nooit ver weg. Ospel kan zich schrap gaan zetten wan­neer dit gezelschap de planken betreed!

'We Hot' - The Wicked Lo-Down - from The Extended play Sessions

 

AMY HELM
Zaterdag 4 mei

Met Amy Helm staat er een enorm veelz­i­jdig arti­este op ons affiche. Van gospel tot blues, van soul tot swing. Haar muziek weer­spiegelt hoe puur, bek­waam en breed haar vocale vaardighe­den zijn. Onder andere de prachtige dueten met oude bek­enden Matt Ander­sen (“Some­thing To Lose”) en Jes­per Lin­dell (“Twi­light”) zijn hier het bewi­js van.

Geboren in Wood­stock, New York, groei­de Amy op in een muzikale omgev­ing. Haar vad­er Lev­on Helm was drum­mer en zanger van The Band en moed­er Lib­by Titus maak­te furore als singer-song­writer. Amy’s eerste pub­lieke optre­den was dan ook al op jonge leefti­jd samen met nie­mand min­der dan Dr. John.

Inmid­dels heeft ze drie solo albums op haar naam staan; ​“Did­n’t It Rain” (2015), ​“This Too Shall Light” (2018) en ​“What The Flood Leaves Behind” (2021). Daar­naast is ze als arti­est en pro­duc­er betrokken bij aller­hande pro­jecten van bevriende muzikan­ten. En dan is ze ook nog eens de dri­jvende kracht achter het Dirt Farmer fes­ti­val en de leg­en­darische maan­delijkse ​”Mid­night Ram­bles” in de Lev­on Helm Stu­dios.

Een druk bezet per­soon dus. We zijn dan ook enorm ver­heugd dat ze in 2024 op de Ospelse planken staat!

Amy Helm - "Breathing" (Official Music Video)

 

THE COM­MON­ERS
Vrijdag 3 mei

The Com­mon­ers is een vijfkop­pige south­ern rock loco­motief uit Toron­to, Cana­da. Met een gelu­id dat getapt is uit de eiken buik van een whisky­vat. Je hoort flar­den All­man Broth­ers, The Black Crowes en Black­ber­ry Smoke in een smake­lijk mix van south­ern rock en soul!

The Com­mon­ers komen naar Ospel en zullen ons ongetwi­jfeld trak­teren op een flinke por­tie energie, vol over­gave gep­re­sen­teerd!

Too Much - The Commoners (Official Music Video) #rootsrock

 

TOMI LEINO TRIO
Zaterdag 4 mei

Als je aan Fin­land denkt, zul je waarschi­jn­lijk niet zo gauw aan de Blues denken. En dat is onterecht bewi­jst het Tomi Leino Trio. Deze Finse for­matie bestaat uit een stel door de wol gev­erfde muzikan­ten die al sinds 2011 aan de weg tim­meren.

Het dri­etal staat bek­end om hun ​“greasy” hyp­no­tis­erende grooves waarmee ze al menig fes­ti­val en con­certza­al plat­ge­speeld hebben. Als com­pacte for­matie hebben ze hun eigen gelu­id gevor­md met duidelijk hoor­bare ele­menten van Swamp en Rock­’n’roll. Het is dan ook niet vreemd dat ver­schil­lende Amerikaanse blues­meesters dit trio vraagt om hen te vergezellen tij­dens hun Europese tours.

Front­man Tomi Leino (zang, gitaar & har­mon­i­ca) komt samen met zijn kom­pa­nen Jas­ka Pre­pu­la (bass, gitaar en back­ing zang) en Mikko Pel­to­la (drums) naar Ospel om een por­tie pure old school Blues af te lev­eren!

Tomi Leino Trio - I'm Gonna Quit You Baby

 

Bekijk de hele line-up van Moulin Blues 2024


Ook op Blues Magazine ...