Kenny Wayne Shepherd Band
New album: Lay It On Down
Release date: 21 July 2017
Provogue/Mascot Label Group

Op 21 juli komt het nieuwe album, Lay It On Down, van de Kenny Wayne Shepherd Band uit op Provogue (Joe Bonamassa, Beth Hart, Walter Trout, Eric Gales)

Het is 2017 en Kenny Wayne Shepherd bereikt een momentum van ongekende proporties – het bewijs hiervan vloeit door zijn hele achtste solo album, Lay It On Down. Shepherd’s muzikale carrière kent tot nu toe geen achteruit versnelling. Awards, publieke erkenning en platina albums vliegen voorbij in een waas en vervagen in de achteruitkijk spiegel. Voor deze ambitieuze muzikant ligt de focus altijd in de toekomst, de volgende uitdaging, de nieuwe nummers, het publiek voor het podium. “We begeven ons steeds op nieuw terrein en zijn niet bezig met onszelf te herhalen,” merkt de pionier voor moderne blues op. “Elk album is representatief voor alles wat er gebeurd in mijn leven. Elk album is een nieuw hoofdstuk van het boek.”

In januari, toen Shepherd en zijn band de Echophone Studios in Shreveport, Louisiana, betraden, was hun opgave ontzettend ambitieus: de beste nummers van Shepherd’s carrière schrijven. Niets meer, niets minder. “Ik wilde met dit album vooral de nadruk leggen op de nummers zelf en hoe ze geschreven zijn. Ik wilde dat elk nummer echt op zichzelf staat qua hoe het geschreven is, hoe de muziek en de woorden tot hun recht komen.”

Lay It On Down is een muzikaal gevarieerd album met nummers die met een warm onthaal zullen worden ontvangen door Shepherd zijn vertrouwde fans, maar ook staan er nummers op die als een nieuwe sound kunnen worden ervaren.

Baby Got Gone, Ride Of Your Life en Down For Love. Die nummers hebben wat veel mensen verwachten van mij en de band te horen. Blazend gitaarwerk, rockende grooves, een aggressieve speelstijl, dat soort dingen.” Legt hij uit. “Maar ik wilde dat er een bepaalde variatie van texturen, grooves, gevoelens en emoties zouden worden overgebracht op deze plaat. Bijvoorbeeld Nothing But The Night, klinkt als geen ander nummer dat we ooit hebben opgenomen. Het is een rokerig, vibey soort nummer.”

De nieuwe plaat neemt de luisteraar mee in Shepherd’s hoofd in dit moment van zijn leven. Desalniettemin, bij nummers zoals Louisiana Rain – waar wordt terug geblikt op hoe Shepherd opgroeide als de, met muziek geobsedeerde, zoon van een radio persoonlijkheid – verbind dit fascinerende album ook de punten in zijn leven die vormend zijn geweest voor hem, die hem hier hebben gebracht. “Dat nummer is vrij persoonlijk” knikt hij. “Het is geschreven vanuit mijn eigen ervaringen. Want het maakt niet uit waar ik heen ga in de wereld, er is altijd wel iets dat me terug brengt naar Louisiana. Dat zal altijd mijn thuis zijn.”

De eerste hoofdstukken van Shepherd z’n reis hebben een gevoel van lotsbestemming over zich. Zo was er de platen collectie van de familie, de openbaring die het ontmoeten van Stevie Ray Vaughan met zich meebracht, de dubieuze eerste electrische gitaar (“Een Yamaha SE-150 stratocaster model, gemaakt van slecht multiplexhout.”), t podium debuut op zijn 13e en de platendeal op zijn 16e met zijn miljoenen verkopende debuut album ‘Ledbetter Heights’.

Toen vroege singels Déjà Voodoo en Blue on Black de Amerikaanse top 10 infiltreerden en hysterie opeens zijn leven overnam, verandere Shepherd zijn artistieke visie niet. Hij bleef bewonderingswaardig volwassen bij, wederom miljoenen verkopende,  platen zoals Trouble Is… (1997), Live On (1999) en The Place You’re In (2004).

Hij stond, onder anderen, in het voorprogramma van The Rolling Stones, B.B. King, Van Halen, Lynyrd Skynyrd, Aerosmith, Bob Dylan en The Eagles, trad op als deel van de Experience Hendrix Tour en is één derde deel van de super groep The Rides, met Stephen Stills en Barry Goldberg.

In plaats van het standaard traject van doorbreken en uitbranden, bleef Shepherd de muziek nastreven. “Ik ging nooit rondlopen met het gevoel ‘Ik ben beroemd’, zegt hij, terwijl hij wel door een circus van media outlets werd benaderd. “Begrijp me niet verkeerd, ik heb mijn deel aan moeilijkheden echt wel gehad in het verleden. Maar ik ben één van de weinige gelukkigen die de dingen die mij naar beneden haalde uit de weg kon gaan. Ik voel gewoon niet zo de behoefte om een leven te leiden waarin je de neiging hebt om alles te verpesten. Er is niets wat mijn dagelijkse leven verbeterd zoals liefde en muziek.”

Kenny Wayne Shepherd – Lay It On Down (Album Trailer)

Lay It On Down is begonnen toen hij naar het zuiden trok om met de crème de la crème van Nashville te schrijven. “Ik ben de afgelopen jaren best wel druk geweest, met mijn band en The Rides.”voegt hij toe. “Maar wanneer ik hier en daar tijd had in mijn schema, ging ik de laatste anderhalf jaar naar Nashville om te schrijven voor deze nieuwe plaat. Sommige mensen heb ik mijn hele carrière al mee geschreven, zoals Mark Selby en Tia Sillers. Maar er waren dit keer ook wat nieuwe mensen zoals Danny Myrick, Dylan Altman, Keith Stegall en mijn co-producer, Marshall Altman.

Deze tracks zijn ‘snapshots’ uit het leven van Shepherd en anderen. “Dit album is een soort van blik in mijn ziel,” zegt hij. “Maar ook een blik op mijn observaties. Hard Lesson Learned,  die is pijnlijk. Het gaat over een man die smoor verliefd raakt op een vrouw, die ‘slecht nieuws’voor hem is. Baby Got Gone, gaat over een onvoorspelbare vrouw. De man is een soort van betoverd door haar. Ze is beeldschoon, leuk om mee om te gaan maar ze kan niet te lang op één plek blijven. Binden is niet iets wat zij doet, een vrije geest. Lay It On Down schiet heen en weer van ontsnappings fantasiën naar keiharde realiteit. “Elk nummer dat op de plaat staat is er om een goed verhaal te vertellen en ik denk dat als je naar het album in zijn totaliteit luistert, dat elk nummer je op een andere reis meeneemt.”

Lay It On Down, gaat over mensen waarvan ik weet dat ze een last met zich mee dragen in het leven en zichzelf niet goed genoeg vinden. Het gaat over de schoonheid die je ziet in iemand die het zelf niet kan zien. Dat vind ik triest en ik wil mensen laten weten dat ze er wel toe doen. Je moeder, je dochter, je zoon, je vrouw. Op een bepaald punt in het leven hebben we allemaal te kampen met een zeker gevoel van minderwaardigheid. Dus de title – Lay It On Down – kun je op een aantal manieren interpreteren. Het zou kunnen gaan over het loslaten van de moeilijkheden die het leven brengt en deze last niet alleen te dragen. Maar zou ook gaan over een band die lekker bezig is en echt aan het doen is wat ze het beste doet….‘laying it down’.

Kenny Wayne Shepherd Lay It On Down

Kenny Wayne Shepherd Band
Lay It On down

Release Date: July 21, 2017
Label: Provogue/Mascot Label Group
Available formats: LP+MP3, LP+MP3 Color Ltd, CD, Ltd CD – Digibook and Digital

Track List

01 Baby Got Gone
02 Diamonds & Gold
03 Nothing But The Night
04 Lay It On Down
05 She’s $$$
06 Hard Lesson Learned
07 Down For Love
08 How Low Can You Go
09 Louisiana Rain
10 Ride Of Your Life
11 Lay It On Down (Acoustic)

Kenny Wayne Shepherd Live

9 Juni 2017 – Holland International Blues Festival – Grolloo

Kenny Wayne Shepherd

On 21st July the Kenny Wayne Shepherd Band will release their new album Lay It On Down onProvogue (Joe Bonamassa, Beth Hart, Walter Trout, Eric Gales)

It’s 2017, and Kenny Wayne Shepherd is reaching unstoppable momentum – the proof is all over his eighth solo album, Lay It On Down. As a renowned hot-rodder, it’s apt that Shepherd’s musical career has no reverse gear. Awards, acclaim and platinum album sales flash by in a blur, vanishing in the rear-view mirror. For this questing musician, the focus is always the horizon, the next challenge, the new songs, the crowd out front stamping their feet. “We’re still breaking new ground, not just repeating ourselves,” notes the standard-bearer for modern blues. “Every album is representative of the things that are going on with me right now. Every album is another page in the book.”

In January, when Shepherd and his band entered the Echophone Studios in Shreveport, Louisiana, the mission statement was nothing if not ambitious: the greatest songs of Shepherd’s career. No more. No less. “The point of this album,” he says, “was that I wanted to put a heavy emphasis on the songs themselves and the writing behind them. I wanted each song to really stand on its own with the songwriting, the music, the words.”

Lay It On Down is a tracklisting that runs the musical gamut, with songs that will be embraced by Shepherd’s long-standing fans, alongside moments that strike out in fresh directions.Baby Got Gone, Ride Of Your Life and Down For Love. Those songs have what a lot of people will expect to hear from me and my band. Blazing guitar, rocking grooves, aggressive playing and stuff” he explains. “But I wanted there to be a variety of textures and grooves and feelings and emotions conveyed through this record. SoNothing But The Night, doesn’t sound like any other song we’ve ever recorded. It’s a smoky, vibey kind of song.”

His latest work is an of-the-moment album that invites the listener into Shepherd’s headspace at this time in his life. Yet on songs like Louisiana Rain – saluting the home-state where Shepherd came up as the music-obsessed son of a radio personality – this fascinating album also joins the dots to the formative events that led him here. “That song is personal,” he nods. “It’s written from my experience. Because no matter where I go in the world, there’s always something that brings me back to Louisiana. That place will always be my home.”

The opening chapters of Shepherd’s journey have a distinct sense of destiny. There was the family vinyl, the epiphany of meeting Stevie Ray Vaughan, the dubious first electric guitar (“A Strat-shaped Yamaha SE-150, made of crappy plywood”), the stage debut at 13 and the record deal at 16, with 1995’s million-selling debut album Ledbetter Heights laying down his calling-cards of soul-fingered fretwork and searingly honest songwriting. Even as early singles like Déjà Voodoo and Blue On Black infiltrated the US Top 10, and hysteria duly erupted around him, Shepherd’s artistic vision remained admirably mature on turn-of-the-millennium million-sellers like Trouble Is… (1997), Live On (1999) and The Place You’re In (2004). He has supported The Rolling Stones, B.B. King, Van Halen, Lynyrd Skynyrd, Aerosmith, Bob Dylan and the Eagles amongst others, performs as part of the Experience Hendrix tour and is one third of supergroup The Rides with Stephen Stills  and Barry Goldberg.

Rather than follow the typical young-gun trajectory of breakthrough and burnout, Shepherd pursued the music, “I never walked around going, ‘I’m famous’,” he adds of the circus that saw him splashed across media outlets from Rolling Stone to Letterman. “I mean, I’ve had my own struggles in the past. But I’m one of the lucky ones who was able to get away from the things that were pulling me down. I just don’t feel the need to live a self-destructive life. There’s nothing that enhances my day-to-day experience like love and music.”

Lay It On Down began when he headed South to write alongside the cream of Nashville. “I’ve been pretty busy over the past several years, between my band and The Rides,” he adds. “But when I got gaps in my schedule here and there, over the last year-and-a-half, I’d make trips to Nashville to write songs for this new record. Some people I’ve written with my entire career, like Mark Selby and Tia Sillers. Then there were some new people, like Danny Myrick, Dylan Altman and Keith Stegall and my co-producer,Marshall Altman.”

These songs are eloquent snapshots, taken both from Shepherd’s own life and others. “This album is somewhat of a window into my soul,” he says. “But it’s also a window into my observations. Hard Lesson Learned, that’s a painful song. It’s a guy who falls madly in love with this woman, and she’s just bad news for him. Baby Got Gone, that’s just about this whimsical girl. The guy is kind of infatuated with her. She’s beautiful, she’s fun to be around, but she can’t stay in one place too long. She’s just kinda beyond commitment, a free spirit.” Elsewhere, Lay It On Down pinballs from escapist fantasy to harsh reality.“Every song is on there to tell a good story,” explains Shepherd. “And I think if you listen to the album in its entirety, each song takes you on a different journey.”

“Lay It On Down,” he says of the title track, “is written about people I know that carry a burden in life and don’t feel they’re good enough. It’s about the beauty you see in someone that they can’t see in themselves. That can be sad to me sometimes, and I always want to let that person know. Your mother. Your daughter. Your son. Your wife. At some point in life, we all feel that we’re not good enough. So that album title – Lay It On Down – you can interpret in a couple of different ways. It could be about letting go of life’s struggles and not trying to carry the load by yourself. Or it could be like when a band is really cooking and really doing what they do best and laying it down.”

TOUR DATES
Tuesday, July 18 – Frankfurter Hof in Mainz, Germany
Wednesday, July 19 – Winterbach Zeltspektakel 2017 in Winterbach, Germany
Friday, July 21 – Honberg Sommer in Tuttlingen, Germany
Saturday, July 22 –  Guitare-en-Scene in Saint-Julien-En-Genevois, France
Sunday, July 23 – Carroponte Spazio Mil in Sesto San Giovanni, Italy
Monday, July 24 – Z7 Konzertfabrik in Pratteln, Switzerland
Wednesday, July 26 – Tollhaus in Karlsruhe, Germany
Thursday, July 27 – Burg Herzberg Festival in Breitenbach Am Herzberg, Germany
Saturday, July 29 – Ramblin Man Fair in Maidstone, United Kingdom
Sunday, July 30 – The Picturedrome in Holmfirth, United Kingdom
Tuesday, August 1 – Amager Bio in Copenhagen, Denmark
Wednesday, August 2- Jamdays in Odense, Denmark
Friday, August 4 – Notodden Blues Festival in Notodden, Norway

Kenny Wayne Shepherd Online : http://www.kennywayneshepherd.net/


Ook op Blues Magazine ...