Culemborg Blues 2021

Het bestuur van Culemborg Blues heeft de beslissing zo lang mogelijk voor zich uit geschoven, maar ze zijn ingehaald door de realiteit: helaas ook in 2021 geen Culemborg Blues festival.

De situatie in de ziekenhuizen en het vaccinatie tempo is zodanig dat de verwachting is dat op 28 augustus de 1,5 meter-regel nog steeds van kracht is.

De gemeente Culemborg ziet dat ook zo en eist in de evenementenvergunning, handhaving van de 1,5 meter-regel. Daar kan de stichting Culemborg Blues niet aan voldoen. Daarnaast kan er geen aanspraak gemaakt worden op de evenementenregeling van de overheid. Die geldt namelijk niet voor festivals die gratis toegankelijk zijn. Langer wachten of het tij op het allerlaatste moment toch nog gaat keren gaat niet meer. Streep eronder…

Er zit niks anders op dan de aandacht op de toekomst te richten en te constateren dat het 27e Culemborg Blues festival gaat plaatsvinden op 27 augustus 2022.

De laatste informatie is te vinden op de website van Culemborg Blues, www.Culemborgblues.nl.

Culemborg Blues 2022


Ook op Blues Magazine ...