Blues op Bezoek
De ontvangst van de Afro-Amerikaanse blues in Nederland

Boek coverfoto Blues op bezoek van auteur Wim Verbei

Auteur: Wim Verbei

“Het echte leed van overzee”, zo noemde de vermaarde, inmiddels helaas overleden opperstalmeester van de VPRO-radio, Cor Galis, het. Galmend door de ether sprak hij: “Ik bedoel natuurlijk de bluueess! Hahaha. De import! Het echte leed van overzee!” Want ja, in Nederland kwam de zwarte blues niet uit de lucht vallen, maar werd geïmporteerd uit de Verenigde Staten. Dat begon al ver voor de Tweede Wereldoorlog, met spirituals en “zingende negergezelschappen”. Later volgde de blues op de rug van de jazzmuziek, en weer later – op geitenwollensokken – de folk-blues, culminerend in de blues-beat en een heuse zogeheten “blues-boom”.

“Blues op Bezoek” vertelt het verhaal van de blues van Afro-Amerikaanse muzikanten die in de loop der jaren hun muziek in Nederland ten gehore brachten. De blues dus die enkele decennia lang wel de “échte blues” mocht heten.

Aan de hand van ooggetuigenverslagen reizen we in “Blues op Bezoek” mee met de achtereenvolgende generaties muzikanten en luisteraars en zien we de veranderingen in smaak, voorkeuren, opvattingen én benamingen door de jaren heen. Met welke termen werd blues zoal aangeduid voordat het in Nederland enige populariteit verwierf? Wat gebeurde er voordat zwarte bluesmuzikanten met tientallen tegelijk de Nederlandse podia beklommen? Waar en door welke Afro-Amerikaanse bluesmuzikanten werd hier opgetreden? En hoe werden zij hier ontvangen en beschreven?

Ooggetuigenverslagen, afkomstig uit kranten, tijdschriften, boeken en av-media, vormen het fundament van dit historisch overzicht. Letterlijke citaten uit historische bronnen geven de teneur en de sfeer weer waarin op bluesmuziek en het verschijnen van de Afro-Amerikaanse vertolkers op Nederlandse podia werd gereageerd.
Dit verhaal over de komst en ontvangst van de zwarte blues in Nederland wordt in beeld ondersteund door foto’s, waarvan meerdere niet eerder gepubliceerd, van in Nederland op bezoek zijnde bluesmuzikanten, alsmede door afbeeldingen van affiches, posters en dergelijke.

In “Blues op Bezoek” is tevens een Kroniek verwerkt, een chronologisch overzicht van alle concerten die hier in de achtereenvolgende decennia hebben plaatsgevonden, met daaraan gekoppeld citaten uit concertverslagen en beschouwingen.

Blues op bezoek
De ontvangst van de Afro-Amerikaanse blues in Nederland
waarin opgenomen: Kroniek van de zwarte blues in Nederland 1877-1980

Copyright © 2023 Wim Verbei
Vormgeving Henk Tijbosch Grafische Producties
Gebrocheerd in omslag met flappen, 444 blz.
Rijk geïllustreerd, € 34,50
Eerste uitgave mei 2024

Te bestellen via In de Knipscheer
Postbus 6107, 2001 HC Haarlem
ISBN 978-94-93368-09-5    NUR 662

Win Verbei

Van Wim Verbei verscheen in 2011 bij Uitgeverij In de Knipscheer het boek “Boom’s Blues. Muziek, journalistiek en vriendschap in oorlogstijd”. Inclusief “De Blues. Satirische Liederen van de Noord-Amerikaanse Neger” van Frans Boom, het verloren gewaande manuscript uit 1943.


Ook op Blues Magazine ...